De huisregels

 • Wij hechten waarde aan hygiëne en kwaliteit. Door het betreden van onze faciliteiten gaat u akkoord met deze huisregels
 • Douchen is verplicht voor u gebruik maakt van de faciliteiten.
 • Dragen van badkleding is wenselijk maar niet verplicht.
 • In de sauna is het gebruik van handdoeken verplicht, voeten hoofd en handen moeten op de handdoek rusten.
 • Alle vormen van drugs, verdovende en bedwelmende middelen zijn verboden binnen ons appartement. Bij constatering wordt u de toegang geweigerd en/of verzocht om het pand te verlaten.
 • Alle vormen van roken, tabak en shisha zijn niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan u te ontharen in de wellness of op welke wijze dan ook te verzorgen waarmee u de wellness verontreinigt
 • Wanneer u in de week voorafgaand aan uw bezoek uw haren heeft geverfd dient u een zwemmuts/badmuts te dragen om verontreiniging van het water te voorkomen
 • Het is gasten niet toegestaan zelf geurende olie en/of water op de saunakachel of in de jacuzzi aan te brengen. Bij constatering worden de kosten op U verhaald.
 • U dient de gereserveerde tijd te respecteren en tijdig het appartement te verlaten, indien u te laat aankomt gaat dit van uw tijd af.
 • Het is niet toegestaan glaswerk en/of porselein mee te nemen in het wellness gedeelte.
 • Wij vragen u de ontspannen sfeer van de wellness te waarborgen en derhalve geen luide muziek af te spelen.
 • Het verrichten van erotische en seksuele handelingen is niet toegestaan in de wellness.
 • Bij schade aangericht aan ons appartement kan een schadevergoeding aangerekend worden.
 • Wij behouden ons te allen tijde, zonder opgaaf van reden het recht mensen te weigeren of uit het appartement te ontzetten.
 • Fam Eppink houdt zich niet aansprakelijk voor eventuele vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen.
 • Wij behouden ons het recht voor personen te weigeren die tekenen van dronkenschap of agressie vertonen of met een ander doel dan ontspanning onze wellness bezoeken.
 • Fam. Eppink aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van letsel aan personen en/of schade aan goederen.
 • Minimale leeftijd voor bezoek wellness is 21 jaar.
 • Eten en drinken is alleen toegestaan in de living.
 • Zelfbediening in de keuken, koffie, thee en water is gratis
 • Mocht er iets niet in orde zijn, waarschuw ons. Op deze manier worden wij in de gelegenheid gesteld het op te lossen. Ook voor al uw vragen met betrekking tot bezoek kunt u uiteraard bij ons terecht.
 • De huisregels dienen door iedereen te worden nageleefd en aanwijzingen van ons dienen te worden opgevolgd.

Toe maar, neem die eerste stap!

Open WhatsApp
1
Klaar om je leefstijl te veranderen?
Hallo! Waar kan ik je mee helpen?